Hudik Cup-organisationen har tyvärr beslutat att ställa in Hudik Cup 2021. Efter samråd med Smittskydd Gävleborg och Hudiksvalls Kommun så måste vi inse att rådande pandemi och restriktionerna som följer med den gör det omöjligt att genomföra cupen 2021.

”Det är med en enorm besvikelse som vi behöver fatta detta beslut på nytt. Vi har verkligen försökt att hitta alternativa lösningar men rådande restriktioner gör det svårt att genomföra cupen i den utformning vi vill. Vi behöver ta vårt samhällsansvar och våra deltagares hälsa alltid kommer i första hand” säger Hudik Cup koordinator Fredrik Sundfors.

Beslutet grundas i de restriktioner som finns idag och som kommer ligga även när cupen skulle ha spelats. Det är med stor sorg vi behöver ställa in ett andra år på raken och det innebär en stor förlust både för oss som förening men även för Hudiksvall som stad. Vi kommer från nu och framåt kämpa för en överlevnad av cupen och säkerställa att den kan genomföras 2022.

Leave a Reply