Plusträningar – en gemensam träningsdag för alla åldersgrupper 10–17 år

Varje onsdag ansvarar föreningen för genomförandet av träningar för alla åldersgrupper mellan 10 och 17 år. Alla spelare i dessa åldrar är välkomna. Det sker på en och samma anläggning fördelade på tre olika träningstider.

Syftet med plusträningarna är att avlasta våra fantastiska ideella tränare, och samtidigt ”krydda” spelarnas träningsvecka i form av en extra träning utöver åldersgruppens egna träningar. Plustränare är föreningens P17- och P16-tränare samt spelar- och ledarutbildare. Detta är personer som till vardags tillbringar mycket tid i äldre åldersgrupper och är väl insatta i vilka beteenden och egenskaper som föreningen vill uppmuntra.

Att tränare för våra äldre lag även är med och driver plusträningarna känns väldigt viktigt och innebär ökade möjligheter att uppnå en tydlig svartvit tråd i föreningen. Dessutom är plusträningarna ett ypperligt tillfälle för de personer i föreningen som vill börja prova på ledarrollen, då de får göra det med god stöttning och rådgivning.

Vi ser också fördelar med att kunna använda plusträningarna som en inspiration till våra fantastiska tränare som ansvarar för lagens övriga träningar under veckorna.

Därmed hoppas vi att plusträningarna upplevs som ett extra inspirerande träningstillfälle under veckan!